WEC Comic Subscribers

Mailing lists Worlds' End Comics :

Beste klant,

Hieronder vind u een lijst waar u kan aanduiden van welke zaken u op de hoogte wil blijven.
Natuurlijk kan u ook gewoon onze facebook page volgen waar telkens ook weer de belangrijke updates worden geplaatst.

Alle vorige gegevens en mailing voorkeuren komen te vervallen.
Graag dus nog even uw tijd om aan te vinken wat u graag van ons ontvangt.

Vriendelijke groeten,

Peter & Fabian
WECDear customer,

Underneath you'll find a list with items of which you might want to stay informed about.
Obviously you can also just check out our facebook page to stay updated about the most important news.

All previous data and email preferences will be deleted.
So please give us a moment of your time to check what you'd like to hear from us.

Best regards,

Peter & Fabian
WEC

 
* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp